Friday, 18 May 2018

Legend of peony

 
Bujorul este o floare frumoasă pe care am văzut-o pentru prima dată în grădina bunicii mele. De asemenea, aduce culoare și în grădina mea.

Cu o istorie record, care datează de mii de ani, nu este surprinzător faptul că mitologia din jurul bujorului are versiuni multiple. O legendă spune că bujorul este numit după Paeon, un medic pentru zei, care a primit floarea pe Muntele Olimp de la mama lui Apollo. Alta spune povestea aceluiași medic care a fost "mântuit" de soarta morții ca muritor de rând, transformându-se în floarea pe care acum o cunoaștem ca bujor.
Simbolul floral tradițional al Chinei, floarea statului Indiana și floarea aniversară de 12 ani de la căsătorie, bujorii sunt cunoscuti ca flori ce reprezintă bogăția și onoarea. Cu floarea lor luxuriantă, bogată, rotunjită, bujorii întruchipează dragostea și prosperitatea și sunt considerati ca un semn de noroc și o căsnicie fericită.

Astăzi vă prezint povestea mea (în imagini) a bujorilor din grădina ... ei vin și cresc, strălucesc ... și apoi pleacă! Dar asta se întâmplă în fiecare an ...
Și da, nu suntem bogați, dar avem o căsnicie fericită ... asta e important!

 
The peony is a beautiful flower that I saw for the first time in my grandmother's garden. It also brings color to my garden.
With a record-breaking history dating back thousands of years, it is not surprising that even the mythology surrounding the peony origin has multiple versions. A legend says the peony is named after Paeon, a physician for the gods, who received the flower on Mount Olympus from Apollo's mother. Another tells the story of the same physician who was "saved" by the fate of death as mortal mortals, turning into the flower we now know as a peony.
China's traditional floral symbol, Indiana state flower and 12th wedding anniversary flower, peony are known as flowers of wealth and honor. With their lush, rich, rounded flower, peonies embody romance and prosperity and are considered as a sign of luck and a happy marriage.
Today I present you my story (in images) of the peonies from my garden ... they come, they grow, they sparkle ... and they go! But that happens every year ...
And yes, we are not rich but we have a happy marriage ... that's important!
 •*¨*•♫♪░H░A░P░P░Y░ ░W░E░E░K░E░N░D░!♪♫•*¨*•
 

Wednesday, 16 May 2018

Fleur and Color on Wednesday (16) - Take a ride on the bike ...

 
 
This is my bike, drawn by Mirela Pete!
Aceasta este bicicleta mea, desenată de Mirela Pete!
 

Astăzi este o zi minunată să ieșim cu bicicletă! Nu uitați că ciclismul ajută la sănătate, economisește energie și este foarte ecologic.

Aici aveți o mulțime de exemple ilustrate de biciclisti: singuri sau în compania altor persoane sau animale, în oraș sau la țară, mergând încet sau repede, într-o cursă cu două, trei sau patru roți ... Biciclete de toate tipurile și cicliști care sunt fericiți!

Vă aștept să veniti cu bicicleta ...
 

illustrator  Dal Sang

 
Today is a great day to go out and ride a bicycle! Do not forget that cycling helps health, saves energy and is very ecological.

Here you have a lot of illustrated examples of pedaling people: alone or in the company of other people or animals, in town or country, going slowly or quickly into a race with two, three or four wheels ... Bikes of all types and cyclists who are happy!

I expect you to come with your bike ...

 
illustrator  Lyle Motley
 

illustrator Michael Witte

 
illustrator  Paola Pappacena

 
illustrator Rosalind Beardshaw

 
illustrator  Anna Burigel
 
 
illustrator  Anna Lazareva

 
illustrator Anna Silivonchik

 
illustrator Barbara Issa
 

 
illustrator  Emilia Dziubak

illustrator  KSH 

 
illustrator Monge Quentin

 
illustrator Monique Dong
 

Do you also join "Fleur and Color on Wednesday"?